Greta

6

Pen-blwydd Hapus i ti Greta Marged! Joia dy barti. Lot o gwtshys a swsus oddi wrth Miriam, Noa a dy holl deulu a ffrindiau!