Gethin ac Ifan

6

Pen-blwydd Hapus iawn i chi’ch dau yn 6 oed a phedair oed! Cariad mawr iawn oddi wrth Mam, Dad, Tad-cu a Mam-gu Crwbin a Thad-cu a Mam-gu Bancyfelin. xxx