Geth

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Geth. Cariad mawr Mam, Dad, dy frawd mawr Macsen a Twm Siôn Cati’r gath. xxx