Gerwyn

1

Pen-blwydd Hapus i ti Gerwyn yn 1 oed. Cariad Mawr gan Dad, Mam a dy chwaer fawr Glesni. xxx