Ffion

2

Mae Ffion yn dathlu ei phen-blwydd yn 2 oed! Pen-blwydd Hapus arbennig iawn i ti Ffion Hâf. Cariad enfawr, Mami, Dadi a’r teulu oll. xx