Ffion

6

Pen-blwydd Hapus Ffion Sara oddi wrth Mami, Dadi, dy chwaer Nia Llinos, Dadcu a Mamgu Ystrad, Grampa, Mamgu Abertawe a pawb yn Ystradgynlais.