Ffion

1

Hip hip hwre mae Ffion yn dathlu ei phen-blwydd am y tro cyntaf! Pen-blwydd Hapus arbennig iawn i ti! Cariad enfawr, Mami, Dadi a’r teulu oll.