Ffion

5

Pen-blwydd hapus Ffion oddi wrth Mami, Dadi, dy chwaer Nia Llinos, Dadcu, Mamgu Ystrad, Grampa, Mamgu Abertawe a phawb yn Ystradgynlais