Ffion

4

Pen-blwydd Hapus iawn yn bedair oed i ti Ffion. Llawer o gariad a swsus oddi wrth Mami, Dadi, dy frawd bach Gruffydd a'r teulu i gyd.