Eos ac Efa

3

Pen-blwydd Hapus iawn i Eos ac Efa ar eu pen-blwydd yn 3. Cariad mawr gan Mam, Dad, ei chwaer fawr Eiri a’r teulu i gyd.