Endaf

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Endaf yn dair oed! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, Betsan a'r teulu oll.