Emrys

10

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Emrys yn 10 oed! Cariad a swsus gan Mam, Dad, Owain ac Esyllt. xx