Emrys

9

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Emrys. Cariad mawr a llwyth o swsus gan Mam, Dad, Owain ac Esyllt.