Emlyn

1

Pen-blwydd cyntaf hapus i ti Emlyn! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Joshua, Elis a’r teulu i gyd.