Emlyn

1

Pen-blwydd Hapus Iawn i Emlyn Morus yn flwydd oed. Cariad Mawr oddi wrth Mami, Dadi, ei frawd mawr Gwilym a'r teulu i gyd yng Nghastell-nedd ac Aberteifi.