Emlyn

3

Pen-blwydd Hapus Emlyn! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a dy frawd mawr, Dyfed.