Elsi

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Elsi Wyn yn 4 oed. Cariad mawr Dad, Mam, dy frawd mawr William a dy chwaer fach Alys.