Elsa

4

Pen-blwydd Hapus i ti Elsa! Cariad mawr Dad, Mam, Tomi, Efan a’r teulu oll.