Elis

4

Pen-blwydd Hapus i ti Elis bach yn 4 oed. Gobeithio y gwnei di fwynhau dy barti 'Spiderman' a ni'n caru ti i'r lleuad ac yn ôl. Cariad mawr gan Mami, Dadi, Macsen, Mamgu, Dadcu, Anti Nia, Wncwl Andrew, Manon a Gruff. xxx