Elis

7

Pen-blwydd Hapus iawn i Elis sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 7 oed. Cariad Mawr oddi wrth Mam, Dad, Bob a Trev y cwn a'r teulu cyfan. x