Elis

2

Pen-blwydd Hapus mawr i ti Elis. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd mawr Jac, Dadcu Saron, Mamgu a Dadcu Fferm a Roxy. xxx