Elis

5

Pen-blwydd Hapus iawn i Elis yn 5 oed! Llond berfa o jeli coch gan Dad, Mam, dy chwiorydd bach, Cêt, Nel a’r teulu i gyd! Xx