Elfed

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Elfed yn 4 oed. Mwynha'r dathlu. Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam a Mererid. xxx