Eleri

1

Pen-blwydd cyntaf Hapus i ti Eleri. Gobeithio y cei di ddiwrnod hyfryd. Cariad mawr oddi wrth Mummy, Daddy a dy ddwy chwaer fawr Imogen a Caitlyn.