Elen

1

Pen-blwydd cyntaf hapus iawn i ti Elen Ann! Mwynha dy ddiwrnod arbennig! Llawer iawn o gariad gan Mam, Dad, dy frawd mawr Gwion, dy chwaer fawr Lisa a'r teulu i gyd.