Elen

3

Pen-blwydd Hapus Iawn i ti Elen yn 3 oed. Mwddrwg cariadus tŷ ni! Cariad anferthol a lot o swsus gan Dad, Mam, Ani, Caio a Moi y ci. xxxxx