Eldra

6

Pen-blwydd Hapus arbennig iawn i ti Eldra Aur yn 6 oed ! Mwynha dy ddiwrnod arbennig yn dathlu! Llond trol o gariad a swsus oddi wrth Dad, Mam, dy chwaer fach Eris Dlws a dy frawd bach Llew. xxx