Eldra

5

Pen-blwydd Hapus arbennig iawn i ti Eldra Aur yn 5 oed! Mwynha'r dathlu, y parti pen-blwydd a'r holl sypreisys ac anrhegion. Llond trol o swsus a chariad oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fach Eris Dlws a dy frawd bach Llew. xxx