Eldra

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Eldra Nel yn 1 oed! Llawer iawn o gariad a swsus oddi wrth Dad, Mam a dy frodyr mawr Iago a Bedo. xxxxx