Elain

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Elain yn dair oed. Joia’r dathlu. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a dy frawd bach Iago. xxx