Elain

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Elain!! Cariad mawr iawn oddi wrth Dadi, Mami, Owain, Llywelyn a gweddill y teulu!! Swsus mawr!!