Eiri

5

Pen-blwydd Hapus iawn i Eiri sy'n dathlu ei phen-blwydd yn bump oed. Mwynha dy ddiwrnod a dy barti! Cariad mawr gan Mam, Dad, Eos, Efa a’r teulu i gyd.