Einion

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Einion yn ddwy oed! Joia'r dathlu! Cariad mawr gan Dad, Mam, dy frawd bach Ilan a'r teulu i gyd! xxx