Eilir

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Eilir yn 1 oed! Llawer iawn o gariad gan Mam, Dad a dy ddwy chwaer fawr Elisa, Erin a'r teulu i gyd.