Eilidh

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Eilidh yn 6 oed. Mwynha dy barti a llond berfa o swsus a chwtch oddi wrth Dad, Mam, Jac y ci a’r teulu i gyd.