Efan

3

Sws mawr i Efan sydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 3 oed gan Mam, Dad, Elin, Steffan a’r teulu oll.