Edryd

3

Pen-blwydd Hapus i Edryd! Llawer o gariad gan Mam, Dad, dy frawd bach Rhodri a’r teulu oll.