Eban

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Eban yn 2 oed! Cariad mawr gan Dad, Mam, dy frawd mawr Cadan, Taid a Nain Farmyard, Taid a Nain Trefor a’r teulu i gyd.