Dylan

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Dylan! Gobeithio y gwnei di fwynhau troi’n 4 a dathlu gyda dy deulu i gyd! Llawer o gariad a swsus mawr gan Mam, Dad a dy chwaer fach Cari. xxxx