Dyfan Aled

1

Pen-blwydd Hapus Dyfan Aled. Llawer o gariad gan Dad, Mam a’r teulu i gyd!