Dyfan

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Dyfan. Cariad mawr gan Mam, Dad, Cynan a’r teulu i gyd. xxx