Dyfan

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Dyfan gan Mam, Dad a’r teulu i gyd. xxx