Dyfan

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Dyfan. Cariad mawr gan dy frawd mawr Deio, Mam, Papa a’r teulu i gyd!