Dyfan

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Dyfs! Llawer o gariad oddi wrth Dad, Mam, Ilan a Siani y ci. xx