Deio-Wyn Edwards

5

Pen-blwydd Hapus Deio-Wyn. Cariad mawr gan Dad, Mam, Caio, Alaw a Cymro'r ci.