Deio

6

Pen-blwydd Hapus mawr i ti Deio yn 6 oed. Mwynha dy ddiwrnod. Cariad mawr gan Dad, Mam, dy frawd Twm, y Teidiau a'r Neiniau a'r holl anifeiliaid sydd acw.