Deio

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Deio bach. Joia dy ddiwrnod. Cariad mawr gan Dad, Mam, Ifan a’r teulu oll.