Deio

4

Pen-blwydd Hapus iawn yn 4 oed i Deio. Mwynha dy barti gan Mam, Dad, dy frawd bach Nedw a’r teulu i gyd!