Darcie

6

Pen-blwydd Hapus iawn i Darcie sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 6 oed! Mwynha dy ddiwrnod! Llawer o gariad a swsus mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd mawr Reuben, dy frawd bach Louis a'r teulu oll. xxx