Daniel

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Daniel yn 3 oed! Llawer iawn o gariad oddi wrth Mam, Dad a dy frawd mawr Tomos.